56th International Academic Conference in honour of Professor Arturs Ozols “Grammar and language acquisition” 18–19 March 2021 (online)

PROGRAMMA / PROGRAMME

Konference notiek LU Humanitāro zinātņu fakultātes Zoom platformā

The venue of the conference is Zoom Platform, the Faculty of Humanities,

University of Latvia, Riga

 

18.03.2021.

9.00–10.35      Rīta sēde / Morning session

https://zoom.us/j/91853274610?pwd=dDJubm1HUWpDNUsxbzJTd28zbTVlQT09

Meeting ID: 918 5327 4610
Passcode: 952311

Sēdi vada / Chaired by Lidija Leikuma

9.00     Konferences atklāšana. Ievadvārdi / Opening of the conference

LU prorektore humanitāro un sociālo zinātņu jomā / Vice-Rector for Humanities and Social Sciences Ina Druviete

LU HZF dekāne / Dean, Faculty of Humanities Indra Karapetjana

LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas vadītāja / Head, Department of Latvian and Baltic Studies Ieva Kalniņa

9.15     Ilze Lokmane Dzimtās valodas gramatika vidusskolā

9.35     Sanita Martena Ja es pajautāju, kāpēc ir tāds likums, tad tikai tāpēc, ka kāds cilvēks ir tā izlēmis: aktuāli problēmjautājumi latviešu valodas apguvē un attieksmē pret valodas mācīšanos skolās

10.05   Ilze Rūmniece, Gita Bērziņa Nomina declinare et verba in primis pueri sciant: antīkie teorētiķi par labas valodas pamatiem

10.25–11.00    Kafijas pauze  / Coffee break

 

11.00–12.20    Darbs sekcijās / Sections

1. sekcija         Sēdi vada / Chaired by Andra Kalnača

https://zoom.us/j/91853274610?pwd=dDJubm1HUWpDNUsxbzJTd28zbTVlQT09

Meeting ID: 918 5327 4610
Passcode: 952311

11.00   Robertas Kudirka Lietuviešu valodas slenga adverbu morfoloģiskā un
fonētiskā adaptēšanās 

11.20   Samanta Kietytė Priešdėlio į- polisemija lietuvių kalboje

11.40   Milda Dailidėnaitė Izaicinājumi lībiešu valodas mācīšanā, balstoties uz jusīva piemēriem

12.00   Daira Vēvere Patskaņa ȩ lietojums nomenu, verbu un adverbu gala zilbēs: dziļo tāmnieku izlokšņu piemērs

 

2. sekcija         Sēdi vada / Chaired by Sanita Martena

https://zoom.us/j/96239084748?pwd=OXZkcXYweTgzVVY5MnBPNVNldUNmZz09

Meeting ID: 962 3908 4748
Passcode: 210039

11.00   Ilze Auziņa, Kristīne Levāne-Petrova Lietvārdu locīšanas paradigmu apguve: Latviešu valodas apguvēju korpusa datu analīze

11.20   Evelīna Zilgalve Diskursa iezīmētāji latviešu valodas kā svešvalodas apguvē: mācību grāmata „Laipa”

11.40   Inga Laizāne Gramatikas izklāsts tabulās un pielikumos latviešu valodas kā svešvalodas mācību līdzekļos pieaugušajiem

12.00   Karīna Krieviņa Dažas gramatisko parādību lietojuma nianses Noras Kalnas poētiskajā rokrakstā

12.20–13.30 Pusdienu pārtraukums / Lunch break

 

13.30–14.50    Pēcpusdienas sēde / Afternoon session

https://zoom.us/j/91853274610?pwd=dDJubm1HUWpDNUsxbzJTd28zbTVlQT09

Meeting ID: 918 5327 4610
Passcode: 952311

Sēdi vada / Chaired by Inta Urbanoviča

13.30   Laimute Balode Latviešu valodas gramatikas apguve somu auditorijā

13.50   Daiki Horiguchi Verba aspekts latviešu valodas kā svešvalodas apguvē

14.10   Daiga Deksne Priedēkļa pār- nozīmju hierarhijas atspoguļojums radiālajā nozīmju modelī

14.30   Liene Markus-Narvila Daudzskaitļa 2. personas pavēles izteiksmes formu lietojums Kurzemes izloksnēs

14.50–15.10    Kafijas pauze / Coffee break

 

15.10–16.30    Darbs sekcijās / Sections

1. sekcija         Sēdi vada / Chaired by Milda Dailidėnaitė

https://zoom.us/j/91853274610?pwd=dDJubm1HUWpDNUsxbzJTd28zbTVlQT09

Meeting ID: 918 5327 4610
Passcode: 952311

15.10   Jussi Örn Significance of mistakes in the process of second language acquisition

15.30   Emīlija Mežale Somu un latviešu sarunvalodas pazīmes valodas apguves kontekstā          

15.50   Reti Könninge Language Acquisition and Production of Identity – an example from the youth of the Estonian Diaspora        

16.10   Ērika Krautmane Igauņu kultūras reāliju interpretācija un atveide latviešu valodā: ieskats problemātikā

 

2. sekcija         Sēdi vada / Chaired by Robertas Kudirka

https://zoom.us/j/96239084748?pwd=OXZkcXYweTgzVVY5MnBPNVNldUNmZz09

Meeting ID: 962 3908 4748
Passcode: 210039

15.10   Julija Korostenskienė, Lina Bikelienė The competition of degree intensifiers across English corpora: is it a flagrant, blatant, or sheer audacity?

15.30   Ramunė Kasperė, Jurgita Mikelionienė Gimtosios ir svetimos kalbos gramatikos mokymo iššūkiai siekiant teksto rašymo ir vertimo įgūdžių

15.50   Diana Burbienė Santykinis laikas rusų ir lietuvių kalbų konverbų konstrukcijose

16.10   Rūta Kazlauskaite, Jolanta Vaskelienė Tikslumas verčiant: Janio Jaunsudrabinio „Baltosios knygos” junginiai su žodžiu GALVA ir jų lietuviški atitikmenys

 

19.03.2021.

9.30–10.20      Rīta sēde / Morning session

https://zoom.us/j/97895500738?pwd=eTFOYU9WM3JGTHV4bnhrcjFvY0d6Zz09

Meeting ID: 978 9550 0738
Passcode: 075279

Sēdi vada / Chaired by Inta Urbanoviča

9.30     Lidija Leikuma „Sposoby Pisania y Mówienia Łotewskim Językiem..” (1817) – palīgs latgaliešu valodas apguvei

9.50     Vilma Zubaitienė Ankstesnių gramatikų kritika Frydricho Kuršaičio „Lietuvių kalbos gramatikoje“ (1876)

10.10   Agnė Lisauskaitė Padėties veiksmažodžių vartosena senuosiuose lietuvių kalbos raštuose

10.30–10.40    Kafijas pauze / Coffee break

 

10.40–12.00    Darbs sekcijās / Sections

1. sekcija         Sēdi vada / Chaired by Andra Kalnača

https://zoom.us/j/97895500738?pwd=eTFOYU9WM3JGTHV4bnhrcjFvY0d6Zz09

Meeting ID: 978 9550 0738
Passcode: 075279

10.40   Ojārs Lāms LATINITAS RIGENSIS. Valodas apguve Rīgā humānistu laikos (16. gadsimts)

11.00   Mārtiņš Laizāns Rīgas neolatīniskie teksti latīņu valodas apguvē: Bazilija Plīnija „Encomium Rigae”

11.20   Dens Dimiņš Grieķu un latviešu leksisko elementu secība Tetraevaņģēlijā

11.40   Inta Urbanoviča 20. gs. latviešu valodnieku autoritatīvi ieteikumi un 21. gs. ūzuss 

 

2. sekcija         Sēdi vada / Chaired by Ilze Lokmane

https://zoom.us/j/97535725912?pwd=YUYzbStBYTdpRW85RkVHSC9hWWxoQT09

Meeting ID: 975 3572 5912
Passcode: 278673

10.40   Jolanta Kovalevskaitė, Agnė Bielinskienė, Erika Rimkutė Gramatinės informacijos aprašymas mokomajame Lietuvių kalbos vartosenos leksikone

11.00   Inga Kaija Starpvalodas morfoloģiskās īpatnības latviešu kā svešvalodas apguvē

11.20   Kristīne Levāne-Petrova, Ilze Auziņa Ciešamās kārtas lietojums latviešu valodas apguvēju tekstos

11.40   Daiga Straupeniece Sventājas dziesmu teksti: tradicionāls izloksnes fonētisko un morfoloģisko īpatnību apguves materiāls

12.00–12.30    Kafijas pauze / Coffee break

 

12.30–13.50    Darbs sekcijās / Sections

1. sekcija         Sēdi vada / Chaired by Lidija Leikuma

https://zoom.us/j/97895500738?pwd=eTFOYU9WM3JGTHV4bnhrcjFvY0d6Zz09

Meeting ID: 978 9550 0738
Passcode: 075279

12.30   Lina Plaušinaitytė Veiksmažodžio skyrius Kristijono Gotlybo Milkaus (1800) gramatikoje: Ruigio perdirbinys ar savarankiškas aprašas?

12.50   Ieva Ozola Lokāmie tagadnes aktīvie divdabji Lejaskurzemes izloksnēs

13.10   Anete Daina Atematiskie verbi: gramatika, literārā valoda, izloksne

13.30   Anita Paidere Sufiksa -ul- desemantizēšanās Latvijas vietvārdos

 

2. sekcija         Sēdi vada / Chaired by Evelīna Zilgalve

https://zoom.us/j/97535725912?pwd=YUYzbStBYTdpRW85RkVHSC9hWWxoQT09

Meeting ID: 975 3572 5912
Passcode: 278673

12.30   Igor Korolyov Psycho- and sociolinguistic experiments in the study of National Cooperative Communicative Behavior

12.50   Tamari Lomtadze Georgian language acquisition for non-Georgian citizens: challenges and problems

13.10   Marija Nikolajeva Image schemas and foreign language acquisition: spatial expressions in Latvian and Mandarin Chinese

13.30   Indra Karapetjana, Gunta Roziņa Lexicogrammatical Components in English for Dentistry Acquisition Materials 

13.50–14.20    Kafijas pauze / Coffee break

 

14.20–15.20    Pēcpusdienas sēde / Afternoon session

https://zoom.us/j/97895500738?pwd=eTFOYU9WM3JGTHV4bnhrcjFvY0d6Zz09

Meeting ID: 978 9550 0738
Passcode: 075279

Sēdi vada / Chaired by Ilze Lokmane

14.20   Diāna Laiveniece, Linda Lauze Gramatikas mācību satura variācijas pamatizglītības posmā: latviešu valodas standartu analīze (1992–2018)

14.40   Andra Kalnača Lokāmie atgriezeniskie divdabji un latviešu valodas prasme

15.00   Konferences noslēgums / Closing discussions