Organising committee

Scientific commitee
Laimute Balode (Rīga/Helsinki)
Ina Druviete (Rīga)
Andra Kalnača (Rīga)
Lidija Leikuma (Rīga)
Ilze Lokmane (Rīga)
Ilze Rūmniece (Rīga)
Edmunds Trumpa (Rīga)
Inta Urbanoviča (Rīga)
Pēteris Vanags (Rīga/Stockholm)
 

Organising commitee
Daiga Deksne (Rīga)

Andra Kalnača (Rīga)

Paula Kļaviņa (Rīga)

Ieva Annele Ludborža (Rīga)

Klinta Mellupa (Rīga)

Evelīna Zilgalve (Rīga)

 

Contacts

Andra Kalnača   kalnaca@latnet.lv
Lidija Leikuma   lleikuma@inbox.lv