Organizācijas komiteja

Laimute Balode (Rīga/Helsinki)
Ina Druviete (Rīga)
Andra Kalnača (Rīga)
Indra Karapetjana (Rīga)
Lidija Leikuma (Rīga)
Ilze Lokmane (Rīga)
Ilze Rūmniece (Rīga)
Edmunds Trumpa (Rīga)
Inta Urbanoviča (Rīga)
Pēteris Vanags (Rīga/Stokholma)
Evelīna Zilgalve (Rīga)

Kontakti

Andra Kalnača   kalnaca@latnet.lv
Lidija Leikuma   lleikuma@inbox.lv