56. prof. Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konference „Gramatika un valodas apguve”

56. prof. Artura Ozola starptautiskā zinātniskā konference “Gramatika un valodas apguve” 2021. gada 18. un 19. martā (tiešsaistē).

56. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences „Gramatika un valodas apguve” referātu tēzes (2020. gada 19. un 20. martā)

Prof. Artūro Ozolo 56-osios tarptautinės mokslinės konferencijos „Gramatika ir kalbos mokymasis“ pranešimų tezės (2020 metų kovo 19 ir 20 d.)

 

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra un Baltu valodniecības katedra aicina piedalīties 56. prof. Artura Ozola dienas starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Gramatika un valodas apguve” .

Konference veltīta gramatikas apraksta principiem un gramatikas jautājumu interpretācijai dzimtās valodas, tās izlokšņu un dialektu, kā arī citu valodu apguvē gan sinhroniskā, gan diahroniskā aspektā.

Konferencē tiek gaidīti vispārīgas, areālas, tipoloģiskas, kognitīvas, funkcionālas, sastatāmas u. c. ievirzes gramatiski pētījumi latviešu un citu valodu materiālā.

Konference notiek sadarbībā ar Valsts pētījumu programmas „Latviešu valoda” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002, vad. Ina Druviete) apakšprojektu „Gramatikas enciklopēdiskā vārdnīca”.

Konferences darba valodas – latviešu, lietuviešu un angļu.

Referāta ilgums – 20 minūtes (15 minūtes referātam, 5 minūtes jautājumiem).

 

Konferences organizētāju vārdā –
Andra Kalnača,
LU HZF Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra
e-pasts: kalnaca@latnet.lv

 

Lidija Leikuma,
LU HZF Baltu valodniecības katedra
e-pasts: lleikuma@inbox.lv

 

56-oji prof. Artūro Ozolo dienų tarptautinė mokslinė konferencija „Gramatika ir kalbos mokymasis“

Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvistikos ir baltistikos skyriaus Latvių ir bendrosios kalbotyros bei Baltų kalbotyros katedros kviečia dalyvauti 56-oje prof. Artūro Ozolo dienų tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gramatika ir kalbos mokymasis“.

2021 m. konferencija skirta gramatikos aprašymo principams ir gramatikos klausimų interpretacijai mokant gimtosios kalbos, jos tarmių bei mokantis kitų kalbų – tiek sinchroniniu, tiek diachroniniu aspektu.

Konferencijoje laukiame bendrų, arealinių, tipologinių, pažintinių, funkcinių, lyginamųjų, komparatyvinių ir kt. gramatinių latvių ir kitų kalbų medžiagos tyrimų.

Konferencija organizuojama bendradarbiaujant su Nacionalinės tyrimų programos „Latvių kalba“  (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002, vad. Ina Druviete) projektu „Enciklopedinis gramatikos žodynas“.

Konferencijos darbo kalbos – latvių, lietuvių ir anglų.

 

Pranešimo trukmė – 20 minučių (15 minučių pranešimui, 5 minutės klausimams).

Konferencijos dalyvio mokestis – 30 EUR.

 

Konferencijos organizatorių vardu
Andra Kalnača,
Latvijos universiteto HMF Latvių ir bendrosios kalbotyros katedra
el. paštas: kalnaca@latnet.lv

 

Lidija Leikuma,
Latvijos universiteto HMF Baltų kalbotyros katedra
el. paštas: lleikuma@inbox.lv