58. prof. Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konference „Gramatika un vārddarināšana” 2023. gada 16. un 17. martā

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļa aicina piedalīties 58. prof. Artura Ozola dienas starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Gramatika un vārddarināšana” 2023. gada 16. un 17. martā. 

2023. gadā 150. jubileja ir Latvijas Universitātes ilggadējam profesoram, Baltu filoloģijas nodaļas dibinātājam, izcilajam latviešu un baltu valodu pētniekam, fundamentālo darbu „Lettische Grammatik” (1922) un „Latviešu valodas gramatika” (1951) autoram Jānim Endzelīnam (1873–1961).

2023. gada konference veltīta vienai no svarīgākajām prof. Jāņa Endzelīna pētījumu jomām – gramatikai, t. sk. vārddarināšanai, šo jautājumu aprakstam un interpretācijai gan sinhroniskā, gan diahroniskā aspektā.

Konferencē tiek gaidīti vispārīgas, areālas, tipoloģiskas, kognitīvas, funkcionālas, sastatāmas, kvantitatīvas u. c. ievirzes gramatiski un/vai vārddarināšanas pētījumi latviešu un citu valodu materiālā.

Konferences darba valodas – latviešu, lietuviešu un angļu.

Konferences norise – klātiene.

Referāta ilgums – 20 minūtes (15 minūtes referātam, 5 minūtes jautājumiem).

Konferences dalības maksa – 50 EUR. Dalības maksa paredzēta kafijas paužu izdevumu segšanai.

Tēžu apjoms – 250–500 vārdu, kam pievienojams izmantotās (citētās) literatūras saraksts (saraksts neietilpst vārdu skaitā).

Pieteikumus (norādot vārdu, uzvārdu, akadēmisko piederību) un tēzes lūdzam atsūtīt konferences organizētājiem līdz 2023. gada 23. janvārim uz e-pastu: kalnaca@latnet.lv. Par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks paziņots līdz 2023. gada 6. februārim.

 

Konferences organizētāju vārdā –
Andra Kalnača,
LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļa
e-pasts: kalnaca@latnet.lv

Lidija Leikuma,
LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļa
e-pasts: lleikuma@inbox.lv

 

Prof. Artūro Ozolo dienų 58-oje tarptautinė mokslinė konferencija „Gramatika ir žodžių daryba“ 2023 m. kovo 16–17 d.

Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvistikos ir baltistikos skyrius kviečia dalyvauti prof. Artūro Ozolo dienų 58-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gramatika ir žodžių daryba“ 2023 m. kovo 16–17 d.

2023 metais švenčiame ir Latvijos universiteto ilgamečio profesoriaus, Baltų filologijos skyriaus įkūrėjo, iškilaus latvių ir baltų kalbų tyrėjo, fundamentalių darbų „Lettische Grammatik” (1922) ir „Latviešu valodas gramatika” (1951) autoriaus Janio Endzelyno (1873–1961) 150 metų jubiliejų.

2023 metų konferencija skirta vienai iš pagrindinių prof. Janio Endzelyno tyrimo sričių – gramatikai, taip pat ir žodžių darybai, šių klausimų aprašymui ir interpretacijai tiek sinchroniniu, tiek diachroniniu aspektu.

Konferencijoje laukiame bendrų, arealinių, tipologinių, kognityvinių, funkcinių, lyginamųjų, komparatyvinių, kiekybinių ir kt. gramatinių ir/arba žodžių darybos latvių ir kitų kalbų medžiagos tyrimų.

Konferencijos darbo kalbos – latvių, lietuvių ir anglų.

Konferencijos darbas numatomas gyvai.

Pranešimo trukmė – 20 minučių (15 minučių pranešimui, 5 minutės klausimams).

Konferencijos dalyvio mokestis – 50 EUR. Mokestis skirtas kavos pertraukėlių išlaidoms padengti.

Paraiškas (nurodant vardą, pavardę, atstovaujamą instituciją) bei pranešimo tezes prašome siųsti iki 2023 m. sausio 23 d. el. paštu kalnaca@latnet.lv. Apie pranešimo įtraukimą į konferencijos programą bus pranešta iki 2023 m. vasario 6 d.

Tezių apimtis – 250–500 žodžių (cituojamos literatūros sąrašas į žodžių skaičių neįtraukiamas).

 

Konferencijos rengėjų vardu  –

Andra Kalnača,

LU HMF Latvistikos ir baltistikos skyrius

el. paštas: kalnaca@latnet.lv

 

Lidija Leikuma

LU HMF Latvistikos ir baltistikos skyrius

el. paštas: lleikuma@inbox.lv