2021. gada 18. un 19. martā – 56. prof. Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konference (tiešsaistē)