Konferences dalības maksa – 30 EUR
Lūgums līdz 06.03.2020. pārskaitīt dalības maksu uz šādu kontu ar norādi:

 

56. Artura Ozola konference 

Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22

Konta numurs: IBAN LV33TREL9150101000000


Rekvizīti:
Latvijas Universitāte
PVN reģ. Nr.: LV 90000076669
Pasta indekss: LV-1586
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga