Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte

Visvalža 4a

Rīga LV-1050